Menu

Har du spørsmål om løsningen tar du kontakt

Idar Høviskeland Pedersen │ avdelingsleder

Organisasjon og informasjon
Telefon: 52 74 44 46 │ 40 40 50 74
E-post: idar.hoviskeland.pedersen@haugesund.kommune.no